Giới thiệu công ty DMC

Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thiết Kế DMC

  1. Thiết kế
  2.   Kinh doanh thời trang
  3. Tổ chức sự kiện
  4. Quảng cáo
  5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động